logo_onezero_zwart

Marketing Coördinator – regio Bolsward

INGEVULD

Ben jij de ervaren marketeer die toe is aan een rol als Marketing Coördinator? Die zelfstandig de marketingstrategie bepaalt, de acties uitvoert en uitzet? Belangrijke pijlers: branding, verbinding, product communicatie, corporate identity, employer branding en on-/offline zichtbaarheid. Jij coördineert dit internationaal naar diverse lokale markten

Je maakt het marketingjaarplan en koppelt hier de bijbehorende begroting aan. Daarna is het aan jou. Jij beslist – binnen de kaders van het jaarplan – zelf wat je oppakt, wat je uitbesteedt en in welke volgorde dit gebeurt. Natuurlijk is het hierbij wel belangrijk om de organisatie en stakeholders te betrekken. Je schakelt gemakkelijk op alle niveaus en voelt aan wanneer je informatie moet halen en brengen. Je bent pro-actief en bepaalt zelf de agenda en de initiatieven.

Jouw nieuwe werkgever bestaat internationaal uit circa 200 medewerkers. Ze zijn actief in meer dan 40 landen en hebben kantoren in Europa, Azië, Amerika en Australië. Ze ontwikkelen, produceren en leveren hightech systemen voor grote merken als Volvo, Mercedes, Scania en VDL. Ondanks deze omvang zijn ze nuchter en betrokken. De Friese roots tekenen door in het DNA. Ze zijn ondernemend en ambitieus.

Functie-eisen

Klinkt dit voor jou als thuiskomen en ben jij in staat om de marketing voor dit prachtige bedrijf te “ownen”? Je komt rechtstreeks onder contract bij de opdrachtgever en de arbeidsvoorwaarden zijn meer dan goed. Ook is er volop vrijheid, zelfstandigheid, de mogelijkheid om thuis te werken, verantwoordelijkheid, internationale marketing en ruimte om te groeien. Let’s go!

Inlichtingen

Are you the experienced marketer who is ready for a role as Marketing Coordinator? Who independently determines the marketing strategy, implements and sets out the actions? Important pillars: branding, connection, product communication, corporate identity, employer branding and online/offline visibility. You coordinate this internationally to various local markets. You make the annual marketing plan and link the corresponding budget to it. Then it’s up to you. You decide – within the framework of the annual plan – where to start, what to outsource and in which order this is done. Of course it is important to involve the organization and stakeholders. You switch easily at all levels and you feel when you need to get – and provide -information. You are proactive and determine the agenda and initiatives yourself. Your new employer internationally has approximately 200 employees. They operate in more than 40 countries and have offices in Europe, Asia, America and Australia. They develop, produce and supply high-tech systems for major brands such as Volvo, Mercedes, Scania and VDL. Despite this size, they are level-headed and committed. The Frisian roots are integrated in the DNA. They are enterprising and ambitious. Does this sound like coming home to you and are you able to “own” the marketing for this wonderful company? You come under contract directly with the client and the employment conditions are more than good. There is also plenty of freedom, independence, the opportunity to work from home, responsibility, international marketing and room to grow. Let’s go!

Meteen contact?

Marketing vacatures:
Bel of Whatsapp met Joyce op 06 5702 7511.

Sales vacatures:
Bel of Whatsapp met Famke
op 06 8350 4290.

Met iemand delen?

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
Email
Scroll naar boven